top of page

Ministè chak semèn

Madi - Etid biblik ak reyinyon lapriyè a 7pm - 9pm EST Online 
 
Chak premye samdi nan mwa a - Reyinyon jèn ak lapriyè a 10am - 1pm EST sou entènèt
 
Dimanch - Sèvis legliz a 10am - 1pm EST An pèsòn ak sou entènèt 
Lekòl Dimanch - 11am - 12pm EST

Chak Dezyèm Dimanch nan Mwa a - Ministè Jèn nan 7pm - 8pm EST 


(Tanpri kontakte nou pou enfòmasyon sou entènèt rantre nan)
bottom of page